Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 1 0% 0% 100%
2018 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2501928 1
  100%
  100%
  0%
2500246 75
  65%
  92%
  29%
2502443 1
  0%
  0%
  0%
2021 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  0%
  0%
  100%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2500246 68
  71%
  92%
  24%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500246 83
  80%
  96%
  17%
2019 2500259 1
  100%
  100%
  0%
2500246 85
  76%
  100%
  24%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 73
  70%
  93%
  25%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2017 2500798 1
  100%
  100%
  0%
2500246 65
  68%
  100%
  32%
2016 2500246 63
  73%
  98%
  25%
2502758 1
  0%
  0%
  100%
2502442 1
  0%
  0%
  100%
2015 2500246 49
  71%
  92%
  22%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500246 55
  71%
  100%
  29%
2500173 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2500246 58
  81%
  92%
  12%
2500173 2
  100%
  100%
  0%
2012 2500246 51
  55%
  82%
  33%
2011 2500246 88
  70%
  98%
  28%
2010 2500246 93
  71%
  94%
  25%
2009 2500246 67
  82%
  98%
  16%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501928 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 75 3% 3% 31% 29% 5% 29%
2502443 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500250 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 68 1% 1% 22% 46% 6% 24%
2500239 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500246 83 2% 8% 41% 28% 4% 17%
2019 2500259 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 85 4% 14% 45% 14% 0% 24%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500246 73 0% 0% 37% 33% 5% 25%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500798 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 65 2% 3% 45% 18% 0% 32%
2016 2500246 63 3% 5% 38% 27% 2% 25%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502442 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500246 49 4% 18% 31% 18% 6% 22%
2500239 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2014 2500246 55 4% 20% 29% 18% 0% 29%
2500173 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 58 5% 14% 40% 22% 7% 12%
2500173 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500246 51 2% 10% 24% 20% 12% 33%
2011 2500246 88 1% 5% 35% 30% 1% 28%
2010 2500246 93 3% 3% 15% 49% 4% 25%
2009 2500246 67 4% 1% 43% 33% 1% 16%