Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 97.917% 100% 2.083%
2021 33 93.939% 96.875% 3.03%
2020 58 93.103% 96.429% 3.448%
2019 35 100% 100% 0%
2018 20 95% 100% 5%
2017 32 90.625% 93.548% 3.125%
2016 24 87.5% 100% 12.5%
2015 22 100% 100% 0%
2014 42 95.238% 97.561% 2.381%
2013 35 88.571% 88.571% 0%
2012 29 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500258 48
  98%
  100%
  2%
2021 2500258 33
  94%
  97%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 58
  93%
  96%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500258 35
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 20
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 32
  91%
  94%
  3%
2016 2500258 24
  88%
  100%
  12%
2015 2500258 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500258 42
  95%
  98%
  2%
2013 2500258 35
  89%
  89%
  0%
2012 2500258 29
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500258 48 0% 6% 52% 40% 0% 2%
2021 2500258 33 0% 3% 21% 70% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 58 0% 0% 29% 62% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500258 35 3% 0% 23% 74% 0% 0%
2018 7000501 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500258 20 0% 10% 30% 55% 0% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500258 32 0% 3% 41% 44% 6% 3%
2016 2500258 24 0% 8% 29% 50% 0% 13%
2015 2500258 22 0% 5% 32% 64% 0% 0%
2014 2500258 42 0% 2% 29% 64% 2% 2%
2013 2500258 35 6% 11% 37% 34% 11% 0%
2012 2500258 29 3% 14% 28% 55% 0% 0%