Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 40 87.5% 87.5% 0%
2021 39 92.308% 94.737% 2.564%
2020 57 94.737% 100% 5.263%
2019 24 100% 100% 0%
2018 37 91.892% 100% 8.108%
2017 17 100% 100% 0%
2016 20 95% 100% 5%
2015 44 86.364% 92.683% 6.818%
2014 60 95% 96.61% 1.667%
2013 60 98.333% 100% 1.667%
2012 53 96.226% 98.077% 1.887%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500258 40
  88%
  88%
  0%
2021 2500258 39
  92%
  95%
  3%
2020 2500258 57
  95%
  100%
  5%
2019 2500258 24
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 2500258 37
  92%
  100%
  8%
2017 2500258 17
  100%
  100%
  0%
2016 2500258 20
  95%
  100%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500258 44
  86%
  93%
  7%
2014 2500258 60
  95%
  97%
  2%
2013 2500258 60
  98%
  100%
  2%
2012 2500258 53
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500258 40 0% 3% 20% 63% 13% 0%
2021 2500258 39 0% 0% 10% 79% 5% 3%
2020 2500258 57 4% 0% 63% 28% 0% 5%
2019 2500258 24 0% 8% 83% 8% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500258 37 3% 11% 46% 32% 0% 8%
2017 2500258 17 0% 0% 24% 76% 0% 0%
2016 2500258 20 0% 10% 45% 40% 0% 5%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2015 2500258 44 2% 7% 36% 41% 7% 7%
2014 2500258 60 7% 10% 62% 17% 3% 2%
2013 2500258 60 3% 7% 40% 48% 0% 2%
2012 2500258 53 2% 8% 40% 47% 2% 2%