Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 2%
2h
22%
20h
48%
43h
1%
1h
8%
7h
19%
17h
90h
2021 2%
4h
14%
31h
39%
84h
0%
0h
22%
47h
22%
48h
214h
2020 8%
31h
23%
92h
40%
163h
0%
0h
19%
78h
10%
40h
405h
2019 8%
40h
21%
101h
44%
208h
0%
0h
8%
39h
19%
88h
475h
2018 7%
82h
28%
330h
36%
425h
0%
0h
11%
129h
17%
201h
1166h
2017 6%
106h
30%
510h
34%
572h
0%
0h
10%
168h
21%
350h
1706h
2016 6%
156h
28%
710h
34%
849h
0%
0h
11%
275h
21%
538h
2527h
2015 5%
146h
25%
738h
28%
823h
0%
0h
20%
580h
21%
616h
2904h
2014 5%
131h
28%
764h
21%
568h
0%
0h
25%
675h
22%
614h
2753h
2013 8%
282h
27%
899h
24%
782h
4%
141h
18%
594h
19%
630h
3327h
2012 9%
237h
23%
592h
19%
473h
14%
348h
15%
376h
20%
519h
2545h
2011 12%
222h
27%
479h
8%
137h
17%
297h
15%
270h
21%
379h
1784h
2010 17%
219h
24%
320h
1%
15h
19%
249h
12%
162h
26%
345h
1311h