Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 35.71% %
2021 65.69% %
2020 69.11% 78.43%
2019 75.49% %
2018 74.71% 50%
2017 74.65% %
2016 64.1% 100%
2015 56.59% 47.21%
2014 53.88% 38.7%
2013 54.43% 44.5%
2012 50.09% 34.68%
2011 48.19% 47.11%
2010 48.85% 51.81%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats