Dades de preinscripció

 • Estudiants de nou ingrés
 • Places ofertes
 • Nombre de sol·licituds
 • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 942 170 70
2019 800 152 60
2018 824 146 60
2017 802 160 60
2016 941 177 60
2015 991 155 60
2014 974 156 60
2013 1063 150 60
2012 1097 168 60
2011 1042 139 65
2010 1318 193 65
2009 1157 203 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Distribucció dels alumnes de nou ingrés per via d'accés ( any 2019 )

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 89%
56
5%
3
2%
1
2%
1
2%
1
2%
1
63
2019 78%
49
6%
4
5%
3
2%
1
3%
2
6%
4
63
2018 84%
51
5%
3
3%
2
2%
1
3%
2
3%
2
61
2017 88%
52
3%
2
3%
2
2%
1
0%
0
3%
2
59
2016 84%
47
7%
4
4%
2
2%
1
2%
1
2%
1
56
2015 86%
51
3%
2
7%
4
0%
0
2%
1
2%
1
59
2014 88%
49
9%
5
0%
0
2%
1
0%
0
2%
1
56
2013 88%
52
0%
0
7%
4
2%
1
2%
1
2%
1
59
2012 95%
55
2%
1
2%
1
0%
0
2%
1
0%
0
58
2011 86%
60
0%
0
3%
2
6%
4
3%
2
3%
2
70
2010 87%
53
3%
2
3%
2
2%
1
3%
2
2%
1
61
2009 81%
56
6%
4
12%
8
0%
0
1%
1
0%
0
69