Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 14%
601h
15%
637h
21%
903h
0%
15h
37%
1619h
13%
586h
4362h
2018 11%
521h
16%
731h
24%
1089h
1%
42h
32%
1465h
16%
753h
4600h
2017 15%
603h
18%
732h
22%
879h
0%
0h
25%
1012h
19%
778h
4005h
2016 16%
655h
18%
703h
22%
861h
0%
0h
29%
1150h
15%
605h
3974h
2015 20%
778h
23%
906h
17%
683h
1%
33h
22%
859h
17%
649h
3907h
2014 19%
742h
25%
963h
14%
553h
1%
33h
25%
974h
16%
645h
3910h
2013 25%
1009h
21%
837h
11%
450h
3%
128h
26%
1041h
14%
571h
4035h
2012 27%
1073h
21%
822h
12%
459h
6%
221h
17%
668h
17%
681h
3923h
2011 26%
998h
18%
682h
5%
203h
8%
314h
28%
1080h
15%
593h
3869h
2010 33%
752h
17%
386h
7%
156h
10%
222h
16%
356h
17%
381h
2255h
2009 20%
271h
17%
234h
9%
126h
15%
204h
13%
183h
26%
354h
1371h