Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 91.429% 96.97% 5.714%
2021 37 86.486% 94.118% 8.108%
2020 20 100% 100% 0%
2019 33 96.97% 96.97% 0%
2018 27 85.185% 95.833% 11.111%
2017 39 87.179% 91.892% 5.128%
2016 37 91.892% 97.143% 5.405%
2015 39 84.615% 91.667% 7.692%
2014 34 85.294% 87.879% 2.941%
2013 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 35
  91%
  97%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 304
  79%
  83%
  5%
2021 2501572 37
  86%
  94%
  8%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 288
  78%
  82%
  6%
2020 2501572 20
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2019 2501572 33
  97%
  97%
  0%
7000255 4
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 448
  82%
  82%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 27
  85%
  96%
  11%
7000255 5
  100%
  100%
  0%
1353 592
  73%
  75%
  3%
2017 2501572 39
  87%
  92%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 608
  79%
  86%
  8%
2016 2501572 37
  92%
  97%
  5%
1355 154
  45%
  45%
  0%
1353 592
  65%
  69%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 39
  85%
  92%
  8%
2014 2501572 34
  85%
  88%
  3%
2013 2501572 21
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 35 9% 17% 31% 34% 3% 6%
1355 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 304 0% 0% 42% 37% 16% 5%
2021 2501572 37 3% 22% 49% 14% 5% 8%
7000255 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 288 6% 11% 44% 17% 17% 6%
2020 2501572 20 5% 20% 55% 20% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 96 0% 50% 33% 0% 0% 17%
2019 2501572 33 0% 3% 30% 64% 3% 0%
7000255 4 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 448 4% 0% 43% 36% 18% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501572 27 0% 7% 52% 26% 4% 11%
7000255 5 20% 0% 80% 0% 0% 0%
1353 592 3% 5% 27% 38% 24% 3%
2017 2501572 39 0% 10% 33% 44% 8% 5%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 608 3% 3% 34% 39% 13% 8%
2016 2501572 37 5% 8% 46% 32% 3% 5%
1355 154 0% 0% 18% 27% 55% 0%
1353 592 3% 3% 35% 24% 30% 5%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501572 39 0% 3% 26% 56% 8% 8%
2014 2501572 34 3% 6% 50% 26% 12% 3%
2013 2501572 21 0% 24% 43% 33% 0% 0%