Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 212 96.226% 98.077% 1.887%
2021 206 95.631% 98.01% 2.427%
2020 266 97.368% 98.479% 1.128%
2019 53 98.113% 98.113% 0%
2018 51 94.118% 100% 5.882%
2017 61 95.082% 96.667% 1.639%
2016 44 97.727% 97.727% 0%
2015 56 96.429% 100% 3.571%
2014 60 93.333% 96.552% 3.333%
2013 50 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 212
  96%
  98%
  2%
7000255 62
  98%
  100%
  2%
2501573 17
  94%
  100%
  6%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  0%
  0%
  100%
2021 2501572 206
  96%
  98%
  2%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 266
  97%
  98%
  1%
2500256 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 53
  98%
  98%
  0%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2500252 1
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501232 1
  100%
  100%
  0%
2500097 2
  100%
  100%
  0%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 368
  96%
  96%
  0%
2018 2501572 51
  94%
  100%
  6%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2500256 3
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  0%
  0%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
1353 416
  96%
  96%
  0%
2017 2501572 61
  95%
  97%
  2%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
1353 512
  91%
  94%
  3%
2016 2501572 44
  98%
  98%
  0%
1353 432
  93%
  96%
  4%
2015 2501572 56
  96%
  100%
  4%
2014 2501572 60
  93%
  97%
  3%
2013 2501572 50
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 212 0% 0% 27% 68% 2% 2%
7000255 62 2% 0% 60% 37% 0% 2%
2501573 17 6% 0% 18% 71% 0% 6%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500149 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501572 206 4% 7% 49% 36% 2% 2%
7000255 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501572 266 1% 1% 55% 41% 2% 1%
2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 53 0% 4% 55% 40% 2% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500252 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501232 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500097 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500239 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 368 4% 4% 39% 48% 4% 0%
2018 2501572 51 0% 8% 78% 8% 0% 6%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500256 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2502443 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 416 0% 15% 65% 15% 4% 0%
2017 2501572 61 3% 2% 72% 18% 3% 2%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 512 0% 0% 63% 28% 6% 3%
2016 2501572 44 0% 2% 70% 25% 2% 0%
1353 432 0% 0% 70% 22% 4% 4%
2015 2501572 56 2% 0% 55% 39% 0% 4%
2014 2501572 60 2% 0% 45% 47% 3% 3%
2013 2501572 50 2% 10% 32% 56% 0% 0%