Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 233 86.695% 87.826% 1.288%
2021 211 86.73% 87.981% 1.422%
2020 215 85.581% 88.038% 2.791%
2019 193 92.228% 92.228% 0%
2018 171 91.228% 91.765% 0.585%
2017 178 97.191% 98.857% 1.685%
2016 186 96.774% 98.901% 2.151%
2015 236 93.22% 95.652% 2.542%
2014 227 89.427% 91.031% 1.762%
2013 156 91.667% 93.464% 1.923%
2012 170 95.882% 98.193% 2.353%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 233
  87%
  88%
  1%
7000255 68
  100%
  100%
  0%
2501573 7
  71%
  71%
  0%
1353 192
  83%
  83%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  0%
2021 2501572 211
  87%
  88%
  1%
7000255 64
  100%
  100%
  0%
2501573 7
  86%
  100%
  14%
1353 384
  62%
  68%
  8%
2020 2501572 215
  86%
  88%
  3%
7000255 62
  97%
  100%
  3%
2501573 23
  91%
  95%
  4%
1353 176
  55%
  60%
  9%
2019 2501572 193
  92%
  92%
  0%
7000255 56
  100%
  100%
  0%
2501573 11
  91%
  91%
  0%
1355 28
  0%
  0%
  50%
1353 304
  63%
  67%
  5%
2018 2501572 171
  91%
  92%
  1%
7000255 61
  98%
  98%
  0%
2501573 17
  82%
  82%
  0%
1355 56
  25%
  25%
  0%
1353 272
  76%
  76%
  0%
2017 2501572 178
  97%
  99%
  2%
2501573 16
  100%
  100%
  0%
1355 84
  67%
  67%
  0%
1353 416
  88%
  92%
  4%
2016 2501572 186
  97%
  99%
  2%
2501573 17
  88%
  100%
  12%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 528
  97%
  97%
  0%
2015 2501572 236
  93%
  96%
  3%
2501573 11
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 227
  89%
  91%
  2%
2501573 10
  90%
  90%
  0%
2013 2501572 156
  92%
  93%
  2%
2501573 14
  86%
  86%
  0%
2012 2501572 170
  96%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 233 0% 2% 39% 45% 12% 1%
7000255 68 4% 7% 63% 25% 0% 0%
2501573 7 0% 0% 14% 57% 29% 0%
1353 192 0% 0% 17% 67% 17% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501572 211 2% 0% 29% 52% 12% 1%
7000255 64 2% 13% 64% 22% 0% 0%
2501573 7 0% 0% 14% 71% 0% 14%
1353 384 4% 0% 8% 50% 29% 8%
2020 2501572 215 2% 7% 23% 52% 12% 3%
7000255 62 0% 5% 23% 69% 0% 3%
2501573 23 0% 0% 13% 61% 4% 4%
1353 176 0% 0% 27% 27% 36% 9%
2019 2501572 193 1% 10% 32% 49% 8% 0%
7000255 56 0% 0% 77% 23% 0% 0%
2501573 11 0% 0% 27% 64% 9% 0%
1355 28 0% 0% 0% 0% 50% 50%
1353 304 0% 0% 0% 63% 32% 5%
2018 2501572 171 2% 8% 29% 53% 8% 1%
7000255 61 0% 0% 51% 48% 2% 0%
2501573 17 0% 6% 24% 53% 18% 0%
1355 56 0% 0% 25% 0% 75% 0%
1353 272 0% 0% 18% 59% 24% 0%
2017 2501572 178 3% 7% 44% 42% 1% 2%
2501573 16 6% 0% 6% 88% 0% 0%
1355 84 0% 0% 50% 17% 33% 0%
1353 416 0% 4% 15% 69% 8% 4%
2016 2501572 186 2% 7% 39% 48% 1% 2%
2501573 17 0% 0% 24% 65% 0% 12%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 528 0% 3% 27% 67% 3% 0%
2015 2501572 236 2% 2% 38% 51% 4% 3%
2501573 11 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2501572 227 1% 3% 40% 46% 9% 2%
2501573 10 0% 0% 20% 70% 10% 0%
2013 2501572 156 1% 4% 42% 45% 6% 2%
2501573 14 0% 14% 7% 64% 14% 0%
2012 2501572 170 4% 6% 35% 52% 2% 2%