UAB

Grau en Estadística Aplicada ( Reverificació )

Dades DGU
  • GRAU00000380 Graduat en Estadística Aplicada
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 0% 0% 100%
2021 38% 100% 62%
2020 76% 94% 18%
2019 83% 94% 12%
2018 78% 87% 10%
2017 74% 86% 14%
2016 68% 82% 17%
2015 68% 87% 22%
2014 69% 85% 19%
2013 57% 80% 29%
2012 59% 77% 24%
2011 56% 83% 33%
2010 61% 85% 28%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 0 0 0 0
2021 0 0 33 67 0
2020 3 16 35 32 6
2019 5 19 40 30 6
2018 4 5 33 46 13
2017 3 6 31 46 14
2016 4 7 27 43 18
2015 5 8 29 47 13
2014 3 8 31 43 15
2013 4 7 27 42 20
2012 3 7 26 42 23
2011 3 7 30 42 17
2010 3 10 29 43 15
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103166 Treball de Final de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%