Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2018 142 26 40
2017 111 28 40
2016 135 31 40
2015 107 28 40
2014 96 35 40
2013 93 28 50
2012 82 29 50
2011 69 21 50
2010 66 18 50

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2018 81%
34
5%
2
5%
2
7%
3
0%
0
2%
1
42
2017 64%
27
5%
2
21%
9
2%
1
2%
1
5%
2
42
2016 59%
23
5%
2
33%
13
3%
1
0%
0
0%
0
39
2015 45%
18
8%
3
35%
14
8%
3
5%
2
0%
0
40
2014 32%
14
7%
3
32%
14
27%
12
0%
0
2%
1
44
2013 34%
17
8%
4
42%
21
16%
8
0%
0
0%
0
50
2012 35%
19
6%
3
35%
19
20%
11
4%
2
0%
0
54
2011 24%
13
4%
2
40%
22
27%
15
2%
1
4%
2
55
2010 46%
17
3%
1
8%
3
41%
15
3%
1
0%
0
37