Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 26 96.154% 100% 3.846%
2021 27 92.593% 100% 7.407%
2020 31 87.097% 100% 12.903%
2019 29 100% 100% 0%
2018 30 93.333% 100% 6.667%
2017 27 100% 100% 0%
2016 28 92.857% 100% 7.143%
2015 30 96.667% 100% 3.333%
2014 32 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 26
  96%
  100%
  4%
1353 160
  80%
  100%
  20%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2502441 27
  93%
  100%
  7%
2020 2502441 31
  87%
  100%
  13%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2019 2502441 29
  100%
  100%
  0%
7000413 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2018 2502441 30
  93%
  100%
  7%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 27
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2502441 28
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 30
  97%
  100%
  3%
2014 2502441 32
  100%
  100%
  0%
2013 2502441 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 26 4% 0% 65% 27% 0% 4%
1353 160 0% 0% 80% 0% 0% 20%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2502441 27 4% 0% 74% 15% 0% 7%
2020 2502441 31 3% 10% 65% 10% 0% 13%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2019 2502441 29 3% 7% 76% 14% 0% 0%
7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502441 30 3% 13% 53% 23% 0% 7%
1353 96 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2017 2502441 27 4% 7% 63% 26% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2502441 28 4% 0% 50% 39% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2502441 30 3% 13% 63% 17% 0% 3%
2014 2502441 32 6% 22% 41% 31% 0% 0%
2013 2502441 22 5% 18% 45% 32% 0% 0%