Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 204 85.294% 91.099% 6.373%
2021 218 75.688% 80.097% 5.505%
2020 216 69.907% 77.835% 10.185%
2019 256 78.125% 93.023% 16.016%
2018 217 68.203% 71.154% 4.147%
2017 249 71.486% 74.79% 4.418%
2016 230 85.217% 96.078% 11.304%
2015 196 65.816% 99.231% 33.673%
2014 198 79.798% 85.87% 7.071%
2013 245 79.184% 86.996% 8.98%
2012 193 81.865% 95.181% 13.99%
2011 159 82.39% 86.755% 5.031%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502441 204
  85%
  91%
  6%
7000414 12
  92%
  100%
  8%
7000413 20
  90%
  90%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2021 2502441 218
  76%
  80%
  6%
7000414 9
  78%
  88%
  11%
7000413 16
  94%
  94%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 216
  70%
  78%
  10%
7000414 9
  89%
  89%
  0%
7000413 13
  100%
  100%
  0%
2019 2502441 256
  78%
  93%
  16%
7000414 20
  85%
  100%
  15%
7000413 19
  95%
  95%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  50%
2018 2502441 217
  68%
  71%
  4%
7000414 8
  50%
  50%
  0%
7000413 18
  72%
  76%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 249
  71%
  75%
  4%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2016 2502441 230
  85%
  96%
  11%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2502441 196
  66%
  99%
  34%
2014 2502441 198
  80%
  86%
  7%
2013 2502441 245
  79%
  87%
  9%
2012 2502441 193
  82%
  95%
  14%
2011 2502441 159
  82%
  87%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502441 204 5% 0% 42% 38% 8% 6%
7000414 12 0% 0% 50% 42% 0% 8%
7000413 20 5% 5% 40% 40% 10% 0%
1353 96 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2502441 218 5% 0% 35% 35% 19% 6%
7000414 9 0% 0% 78% 0% 11% 11%
7000413 16 6% 0% 69% 19% 6% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2502441 216 3% 0% 39% 27% 20% 10%
7000414 9 33% 0% 22% 33% 11% 0%
7000413 13 23% 0% 77% 0% 0% 0%
2019 2502441 256 4% 3% 42% 30% 6% 16%
7000414 20 15% 5% 45% 20% 0% 15%
7000413 19 5% 5% 68% 16% 5% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 50% 50%
2018 2502441 217 3% 0% 45% 20% 28% 4%
7000414 8 0% 0% 25% 25% 50% 0%
7000413 18 6% 0% 39% 28% 22% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2502441 249 3% 0% 29% 39% 24% 4%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2016 2502441 230 3% 0% 47% 36% 3% 11%
1353 64 0% 0% 25% 50% 25% 0%
2015 2502441 196 5% 0% 39% 22% 1% 34%
2014 2502441 198 3% 0% 47% 30% 13% 7%
2013 2502441 245 4% 0% 35% 40% 12% 9%
2012 2502441 193 4% 0% 40% 37% 4% 14%
2011 2502441 159 1% 3% 57% 22% 13% 5%