UAB

Grau en Veterinària

Dades DGU
  • GRAU00000356 Graduat en Veterinària
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 300

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 88% 92% 5%
2021 87% 91% 4%
2020 90% 92% 3%
2019 95% 97% 1%
2018 92% 95% 3%
2017 90% 94% 4%
2016 90% 94% 4%
2015 92% 94% 3%
2014 92% 95% 3%
2013 90% 93% 3%
2012 89% 92% 3%
2011 85% 90% 5%
2010 81% 86% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 11 47 31 8
2021 3 11 47 30 9
2020 3 12 46 32 8
2019 2 12 60 22 3
2018 3 9 49 34 5
2017 3 9 49 33 6
2016 3 9 48 34 6
2015 3 8 48 35 6
2014 3 8 48 36 5
2013 3 4 46 40 7
2012 3 4 45 41 8
2011 3 4 38 45 10
2010 3 3 34 46 14
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102628 Agronomia i Economia Agrària 144 1 0 29 84 25 5 79% 82% 3%
102618 Aqüicultura i Ictiopatologia 116 4 12 42 53 3 2 96% 97% 2%
102640 Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids 17 1 2 13 0 0 1 94% 100% 6%
103540 Bases de la Producció i Maneig Animal 123 6 10 80 16 8 3 91% 93% 2%
102658 Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties 26 1 5 6 3 0 11 58% 100% 42%
102652 Biologia Animal i Cel·lular 132 5 11 84 14 14 4 86% 89% 3%
102662 Bioquímica 162 4 13 25 65 20 30 68% 84% 19%
103971 Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia 9 1 1 5 0 0 2 78% 100% 22%
102649 Carn i Productes Carnis 3 0 2 0 1 0 0 100% 100% 0%
102657 Ciència de l'Animal de Laboratori 25 1 2 19 0 0 3 88% 100% 12%
102611 Ciència Dels Aliments 109 6 8 85 9 1 0 99% 99% 0%
102675 Cirurgia i Anestesiologia 141 7 0 61 56 14 3 88% 90% 2%
104667 Dermatologia 72 0 5 56 7 0 4 94% 100% 6%
103972 Disseny Experimental i de Projectes de Recerca 17 1 1 14 0 0 1 94% 100% 6%
102639 Ecopatologia de Fauna Salvatge 76 3 19 51 1 0 2 97% 100% 3%
102643 Epidemiologia i Estadística 114 5 10 35 44 17 2 83% 85% 2%
102634 Estructura i Funció del Sistema Nerviós 163 4 0 44 77 17 19 78% 88% 12%
102680 Ètica i Legislació. Gestió Empresarial 109 3 4 88 14 0 0 100% 100% 0%
103539 Etnologia i Etologia 128 3 0 81 33 5 6 91% 96% 5%
102665 Farmacologia 126 2 9 38 63 14 0 89% 89% 0%
102664 Farmacologia Clínica i Terapèutica 105 2 4 90 6 1 2 97% 99% 2%
102633 Fisiologia 142 5 5 26 68 29 8 74% 78% 6%
102674 Genètica 105 4 0 24 54 8 14 79% 91% 13%
102632 Higiene i Inspecció Dels Aliments 101 1 1 73 18 6 2 92% 94% 2%
102619 Història de la Veterinària 45 2 24 18 1 0 0 100% 100% 0%
102612 Laboratori Integrat 124 6 11 71 23 5 8 90% 96% 6%
102648 Llet i Productes Làctics 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
102637 Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic 48 1 0 18 20 0 9 81% 100% 19%
102623 Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament 114 5 34 61 11 1 2 97% 99% 2%
102622 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I 138 6 0 75 47 8 1 93% 94% 1%
102621 Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II 94 3 37 53 0 0 1 99% 100% 1%
102620 Medicina i Cirurgia d'Èquids 105 6 7 68 17 4 3 93% 96% 3%
103963 Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
102677 Mètodes Exploratoris 114 4 5 38 45 13 9 81% 88% 8%
102651 Microbiologia 142 0 1 22 93 13 13 82% 90% 9%
102660 Microbiologia i Aplicacions 113 5 0 75 26 6 1 94% 95% 1%
102673 Millora Genètica 116 6 5 72 30 0 3 97% 100% 3%
102679 Morfologia I 150 2 0 35 75 23 15 75% 83% 10%
102678 Morfologia II 117 5 9 28 50 23 2 79% 80% 2%
104668 Neurologia 64 1 4 43 10 3 3 91% 95% 5%
102626 Nutrició Animal 109 4 5 56 27 5 12 84% 95% 11%
104669 Oftalmologia 48 2 0 19 17 4 6 79% 90% 12%
102646 Ous i Ovoproductes 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
102659 Parasitologia 138 3 4 43 61 10 17 80% 92% 12%
102676 Patologia 106 5 5 42 48 0 6 94% 100% 6%
102645 Peix i Productes de la Pesca 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
102671 Piscicultura 7 0 6 0 0 0 1 86% 100% 14%
102617 Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal 108 4 3 21 68 9 3 89% 91% 3%
102609 Pràctiques Externes 103 0 77 22 0 0 4 96% 100% 4%
102616 Pràctiques Integrades a Sanitat Animal 96 2 5 85 0 3 1 96% 97% 1%
102625 Producció Animal Integrada I 105 7 18 61 18 1 0 99% 99% 0%
102624 Producció Animal Integrada II 105 4 7 77 15 1 1 98% 99% 1%
103968 Producció i Sanitat d'Aus 18 0 0 18 0 0 0 100% 100% 0%
103966 Producció i Sanitat de Bovins 35 2 9 22 0 0 2 94% 100% 6%
103969 Producció i Sanitat de Petits Remugants 21 0 0 21 0 0 0 100% 100% 0%
103967 Producció i Sanitat de Porcs i Conills 13 1 5 7 0 0 0 100% 100% 0%
102667 Producció Ramadera i Agrícola Ecològica 9 0 0 6 2 0 1 89% 100% 11%
104670 Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals 77 0 74 0 0 0 3 96% 100% 4%
103973 Recerca i Desenvolupament de Nous Medicaments 30 2 5 18 5 0 0 100% 100% 0%
102661 Reproducció Animal 111 5 3 69 22 10 2 89% 91% 2%
102682 Rotatori Hospital Clínic Veterinari 104 0 38 64 2 0 0 100% 100% 0%
102681 Rotatori Salut Pública 101 0 45 56 0 0 0 100% 100% 0%
102615 Sanitat Animal I 133 2 0 34 55 33 7 69% 73% 5%
102614 Sanitat Animal II 138 0 0 27 68 34 8 69% 74% 6%
102613 Sanitat Animal III 120 1 2 22 68 13 10 80% 88% 8%
102631 Seguretat Alimentària i Zoonosi 125 0 0 21 76 24 4 78% 80% 3%
102610 Tecnologia Dels Aliments 120 3 5 58 49 4 1 96% 97% 1%
102663 Toxicologia 103 4 5 58 31 3 2 95% 97% 2%
104671 Traumatologia i Cirurgia 74 0 4 30 31 4 5 88% 94% 7%
102635 Treball de Final de Grau 100 6 35 55 0 0 4 96% 100% 4%