Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 92.22% %
2011 85.84% 78.69%
2010 87.35% 90.63%
2009 78.52% 78.52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats