Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 56 25
2011 73 25
2010 77 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 95.45% 98.25%
2010 88.1% 87.65%
2009 100% 100%
2008 90.43% 89.22%
2007 96.58% 96.08%
2006 96.43% 96.43%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats