Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 100%
26h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
26h
2012 44%
437h
17%
166h
17%
167h
12%
115h
2%
16h
9%
93h
994h
2011 39%
147h
25%
93h
10%
37h
15%
58h
4%
16h
7%
26h
376h
2010 50%
298h
10%
61h
8%
48h
18%
110h
4%
21h
10%
59h
596h
2009 48%
260h
22%
118h
9%
47h
2%
11h
5%
28h
14%
77h
541h
2008 41%
236h
35%
203h
10%
56h
4%
22h
1%
6h
10%
55h
578h
2007 39%
184h
30%
140h
13%
62h
0%
1h
4%
20h
14%
65h
472h
2006 15%
54h
47%
166h
11%
39h
1%
5h
3%
12h
22%
78h
355h