UAB

Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000037 Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 94% 100% 6%
2012 100% 100% 0%
2011 86% 100% 14%
2010 97% 100% 3%
2009 91% 100% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 10% 49% 28% 13% 0%
2012 0% 100% 0% 0% 0%
2011 6% 58% 32% 4% 0%
2010 4% 45% 39% 13% 0%
2009 3% 38% 53% 5% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np