Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
41%
11h
19%
5h
0%
0h
33%
9h
7%
2h
27h
2012 5%
37h
38%
286h
25%
187h
0%
0h
21%
158h
12%
89h
757h
2011 6%
48h
44%
336h
13%
103h
7%
57h
6%
47h
23%
174h
764h
2010 2%
10h
50%
305h
9%
57h
9%
56h
9%
55h
20%
121h
604h
2009 7%
28h
48%
200h
1%
4h
20%
81h
14%
60h
10%
42h
414h
2008 9%
25h
40%
116h
7%
20h
17%
49h
19%
55h
8%
24h
289h