UAB

Màster Universitari en Drets Sociolaborals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000859 Màster Universitari en Drets Sociolaborals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 95% 97% 2%
2010 94% 97% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 0 0 100 0 0
2011 1 16 55 26 3
2010 7 20 57 13 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np