Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 31 25
2022 31 25
2021 33 25
2020 20 25
2019 33 25
2018 35 25
2017 37 25
2016 23 25
2015 26 40
2014 29 40
2013 9 0 *
2012 30 40
2011 35 40