Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97.22% 97.81%
2021 98.61% 98.57%
2020 97.33% 96.74%
2019 94.8% 97.2%
2018 94.52% 94.44%
2017 94.42% 94.59%
2016 93.05% 92.96%
2015 99.39% 99.33%
2014 100% 100%
2013 83.33% %
2012 94.74% 93.75%
2011 94.64% 94.64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats