Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 36% 100% 64%
2021 23 73,913% 100% 26,087%
2020 33 75,758% 100% 24,242%
2019 37 72,973% 100% 27,027%
2018 22 63,636% 93,333% 31,818%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313228 25
  36%
  100%
  64%
2021 4313228 23
  74%
  100%
  26%
2020 4313228 33
  76%
  100%
  24%
2019 4313228 37
  73%
  100%
  27%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313228 22
  64%
  93%
  32%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313228 25 4% 8% 20% 4% 0% 64%
2021 4313228 23 9% 13% 43% 9% 0% 26%
2020 4313228 33 6% 24% 27% 18% 0% 24%
2019 4313228 37 3% 27% 35% 8% 0% 27%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313228 22 9% 23% 23% 9% 5% 32%