Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 99,48% 99,47%
2020 98,41% 98,71%
2019 92,66% 92,36%
2018 93,72% 93,64%
2017 98,39% 98,37%
2016 98,08% 98,06%
2015 93,18% 96,37%
2014 94,41% 94,65%
2013 95,6% 95,6%
2012 93,13% 93,13%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats