Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 35 25
2018 35 25
2017 39 25
2016 41 50
2015 24 50
2014 29 50
2013 30 50
2012 45 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 96.75% 99.17%
2017 91.4% 92.06%
2016 94.51% 97.04%
2015 87.22% 86.92%
2014 100% 100%
2013 98.58% 99.29%
2012 99.32% 99.32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats