Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 45 25
2019 35 25
2018 35 25
2017 39 25
2016 41 50
2015 24 50
2014 29 50
2013 30 50
2012 45 50