Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 28 89.286% 89.286% 0%
2020 28 100% 100% 0%
2019 15 93.333% 100% 6.667%
2018 22 100% 100% 0%
2017 25 100% 100% 0%
2016 32 100% 100% 0%
2015 24 100% 100% 0%
2014 24 95.833% 100% 4.167%
2013 15 100% 100% 0%
2012 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313301 25
  96%
  100%
  4%
2021 4313301 28
  89%
  89%
  0%
2020 4313301 28
  100%
  100%
  0%
2019 4313301 15
  93%
  100%
  7%
2018 4313301 22
  100%
  100%
  0%
2017 4313301 25
  100%
  100%
  0%
2016 4313301 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313301 24
  100%
  100%
  0%
2014 4313301 24
  96%
  100%
  4%
2013 4313301 15
  100%
  100%
  0%
2012 4313301 17
  94%
  100%
  6%
2011 4312209 34
  94%
  94%
  0%
2010 4312209 28
  93%
  96%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313301 25 4% 8% 72% 12% 0% 4%
2021 4313301 28 7% 7% 46% 29% 11% 0%
2020 4313301 28 4% 7% 64% 25% 0% 0%
2019 4313301 15 0% 13% 47% 33% 0% 7%
2018 4313301 22 9% 9% 50% 32% 0% 0%
2017 4313301 25 8% 12% 52% 28% 0% 0%
2016 4313301 32 0% 3% 66% 31% 0% 0%
2015 4313301 24 4% 8% 63% 25% 0% 0%
2014 4313301 24 0% 21% 58% 17% 0% 4%
2013 4313301 15 0% 13% 67% 20% 0% 0%
2012 4313301 17 6% 18% 53% 18% 0% 6%
2011 4312209 34 0% 9% 21% 65% 6% 0%
2010 4312209 28 7% 25% 46% 14% 4% 4%