Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 29 93.103% 93.103% 0%
2020 26 100% 100% 0%
2019 16 87.5% 93.333% 6.25%
2018 23 100% 100% 0%
2017 24 100% 100% 0%
2016 32 100% 100% 0%
2015 24 100% 100% 0%
2014 25 96% 100% 4%
2013 14 100% 100% 0%
2012 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313301 25
  96%
  100%
  4%
2021 4313301 29
  93%
  93%
  0%
2020 4313301 26
  100%
  100%
  0%
2019 4313301 16
  88%
  93%
  6%
2018 4313301 23
  100%
  100%
  0%
2017 4313301 24
  100%
  100%
  0%
2016 4313301 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313301 24
  100%
  100%
  0%
2014 4313301 25
  96%
  100%
  4%
2013 4313301 14
  100%
  100%
  0%
2012 4313301 17
  94%
  100%
  6%
2011 4312209 34
  94%
  97%
  3%
2010 4312209 28
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313301 25 0% 0% 60% 36% 0% 4%
2021 4313301 29 3% 7% 76% 7% 7% 0%
2020 4313301 26 4% 8% 77% 12% 0% 0%
2019 4313301 16 0% 0% 31% 56% 6% 6%
2018 4313301 23 0% 4% 74% 22% 0% 0%
2017 4313301 24 4% 50% 29% 17% 0% 0%
2016 4313301 32 3% 9% 78% 9% 0% 0%
2015 4313301 24 8% 25% 63% 4% 0% 0%
2014 4313301 25 4% 16% 64% 12% 0% 4%
2013 4313301 14 0% 14% 43% 43% 0% 0%
2012 4313301 17 0% 24% 53% 18% 0% 6%
2011 4312209 34 0% 9% 65% 21% 3% 3%
2010 4312209 28 4% 11% 68% 11% 7% 0%