Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 30 100% 100% 0%
2021 30 100% 100% 0%
2020 29 96.552% 100% 3.448%
2019 28 96.429% 100% 3.571%
2018 27 100% 100% 0%
2017 27 100% 100% 0%
2016 27 92.593% 100% 7.407%
2015 44 100% 100% 0%
2014 31 90.323% 93.333% 3.226%
2013 29 93.103% 100% 6.897%
2012 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313500 30
  100%
  100%
  0%
2021 4313500 30
  100%
  100%
  0%
2020 4313500 29
  97%
  100%
  3%
2019 4313500 28
  96%
  100%
  4%
2018 4313500 27
  100%
  100%
  0%
2017 4313500 27
  100%
  100%
  0%
2016 4313500 27
  93%
  100%
  7%
2015 4313500 44
  100%
  100%
  0%
2014 4313500 31
  90%
  93%
  3%
2013 4313500 29
  93%
  100%
  7%
2012 4313500 22
  100%
  100%
  0%
2011 4311311 35
  100%
  100%
  0%
2010 4311311 25
  100%
  100%
  0%
2009 4311311 37
  92%
  97%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313500 30 3% 7% 50% 40% 0% 0%
2021 4313500 30 0% 13% 20% 67% 0% 0%
2020 4313500 29 0% 7% 45% 45% 0% 3%
2019 4313500 28 4% 11% 46% 36% 0% 4%
2018 4313500 27 0% 0% 52% 48% 0% 0%
2017 4313500 27 0% 0% 59% 41% 0% 0%
2016 4313500 27 0% 0% 22% 70% 0% 7%
2015 4313500 44 2% 2% 30% 66% 0% 0%
2014 4313500 31 0% 6% 42% 42% 6% 3%
2013 4313500 29 0% 3% 38% 52% 0% 7%
2012 4313500 22 0% 0% 45% 55% 0% 0%
2011 4311311 35 3% 6% 34% 57% 0% 0%
2010 4311311 25 0% 12% 60% 28% 0% 0%
2009 4311311 37 0% 0% 38% 54% 3% 5%