Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 33.333% 33.333% 0%
2021 36 86.111% 91.176% 5.556%
2020 32 100% 100% 0%
2019 39 100% 100% 0%
2018 40 100% 100% 0%
2017 36 97.222% 100% 2.778%
2016 39 94.872% 100% 5.128%
2015 37 100% 100% 0%
2014 27 100% 100% 0%
2013 37 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313792 3
  33%
  33%
  0%
2021 4313792 36
  86%
  91%
  6%
2020 4313792 32
  100%
  100%
  0%
2019 4313792 39
  100%
  100%
  0%
2018 4313792 40
  100%
  100%
  0%
2017 4313792 36
  97%
  100%
  3%
2016 4313792 39
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 4313792 37
  100%
  100%
  0%
2014 4313792 27
  100%
  100%
  0%
2013 4313792 37
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313792 3 0% 0% 33% 0% 67% 0%
2021 4313792 36 3% 56% 17% 11% 8% 6%
2020 4313792 32 6% 34% 50% 9% 0% 0%
2019 4313792 39 5% 38% 46% 10% 0% 0%
2018 4313792 40 5% 30% 50% 15% 0% 0%
2017 4313792 36 6% 58% 31% 3% 0% 3%
2016 4313792 39 5% 54% 33% 3% 0% 5%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313792 37 5% 57% 32% 5% 0% 0%
2014 4313792 27 7% 56% 30% 7% 0% 0%
2013 4313792 37 5% 43% 51% 0% 0% 0%