Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 91.429% 96.97% 5.714%
2021 35 97.143% 97.143% 0%
2020 32 96.875% 100% 3.125%
2019 38 100% 100% 0%
2018 39 100% 100% 0%
2017 37 97.297% 100% 2.703%
2016 41 95.122% 100% 4.878%
2015 36 97.222% 100% 2.778%
2014 29 100% 100% 0%
2013 37 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313792 35
  91%
  97%
  6%
2021 4313792 35
  97%
  97%
  0%
2020 4313792 32
  97%
  100%
  3%
2019 4313792 38
  100%
  100%
  0%
2018 4313792 39
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 4313792 37
  97%
  100%
  3%
2016 4313792 41
  95%
  100%
  5%
2015 4313792 36
  97%
  100%
  3%
2014 4313792 29
  100%
  100%
  0%
2013 4313792 37
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313792 35 6% 20% 54% 11% 3% 6%
2021 4313792 35 6% 23% 34% 34% 3% 0%
2020 4313792 32 6% 19% 59% 13% 0% 3%
2019 4313792 38 5% 32% 50% 13% 0% 0%
2018 4313792 39 5% 26% 44% 26% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 4313792 37 5% 19% 57% 16% 0% 3%
2016 4313792 41 5% 22% 49% 20% 0% 5%
2015 4313792 36 6% 44% 42% 6% 0% 3%
2014 4313792 29 3% 48% 41% 7% 0% 0%
2013 4313792 37 5% 11% 76% 8% 0% 0%