Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 19 94.737% 94.737% 0%
2020 23 95.652% 100% 4.348%
2019 15 86.667% 100% 13.333%
2018 25 96% 100% 4%
2017 24 100% 100% 0%
2016 10 90% 100% 10%
2015 19 100% 100% 0%
2014 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 7
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 19
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314579 23
  96%
  100%
  4%
2019 4314579 15
  87%
  100%
  13%
2018 4314579 25
  96%
  100%
  4%
2017 4314579 24
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 10
  90%
  100%
  10%
2015 4314579 19
  100%
  100%
  0%
2014 4314579 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 7 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2021 4314579 19 5% 21% 47% 21% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314579 23 4% 30% 48% 13% 0% 4%
2019 4314579 15 0% 47% 40% 0% 0% 13%
2018 4314579 25 0% 0% 96% 0% 0% 4%
2017 4314579 24 0% 4% 79% 17% 0% 0%
2016 4314579 10 0% 10% 70% 10% 0% 10%
2015 4314579 19 0% 0% 79% 21% 0% 0%
2014 4314579 10 20% 0% 80% 0% 0% 0%