Rendiment

  • Rendiment
  • Úxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend Úxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 14 71.429% 100% 28.571%
2020 21 95.238% 100% 4.762%
2019 12 91.667% 100% 8.333%
2018 26 96.154% 100% 3.846%
2017 23 100% 100% 0%
2016 9 100% 100% 0%
2015 18 100% 100% 0%
2014 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mÚs d'una titulacio , a continuaciˇ hi ha les dades desglossades segons el pla en quŔ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4314579 15
  100%
  100%
  0%
2021 4314579 14
  71%
  100%
  29%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 4314579 21
  95%
  100%
  5%
2019 4314579 12
  92%
  100%
  8%
2018 4314579 26
  96%
  100%
  4%
2017 4314579 23
  100%
  100%
  0%
2016 4314579 9
  100%
  100%
  0%
2015 4314579 18
  100%
  100%
  0%
2014 4314579 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4314579 15 7% 13% 80% 0% 0% 0%
2021 4314579 14 7% 14% 50% 0% 0% 29%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 4314579 21 5% 5% 81% 5% 0% 5%
2019 4314579 12 0% 0% 33% 58% 0% 8%
2018 4314579 26 4% 8% 85% 0% 0% 4%
2017 4314579 23 4% 26% 52% 17% 0% 0%
2016 4314579 9 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2015 4314579 18 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 4314579 11 0% 27% 73% 0% 0% 0%