Sociologia

Codi RUCT : 5600160. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 1 1 0% 1
2020 19 17 93% 14
2019 10 8 100% 6
2018 12 10 83% 6
2017 15 13 100% 8
2016 4 3 100% 2