Sociologia

Codi RUCT : 5600160. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Satisfacció per branca: Ciències Socials i Jurídiques

Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Satisfacció global amb la formació rebuda

Edició Satisfacció ( d'1 a 10 )
2020 7.3
2017 7.3
2014 7.3
2011 7.5
2008 7.3

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Satisfacció global amb la formació rebuda

Satisfacció ( d'1 a 10 )

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Edició Taxa d'intenció de repetició
2020 83.19%
2019 78.38%
2018 81.36%
2017 75.56%
2016 83.33%
2014 80.6%
2011 97.83%
2008 80%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Taxa d'intenció de repetició