Sociologia

Codi RUCT : 5600160. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 1 - 1 0% 100%
2020 13 1 14 71.43% 64.29%
2019 7 - 7 71.43% 42.86%
2018 7 - 7 85.71% 42.86%
2017 8 - 8 62.5% 12.5%
2016 3 - 3 66.67% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 1 - 1 0% 100%
2020 12 1 13 76.92% 69.23%
2019 5 - 5 80% 60%
2018 4 - 4 100% 50%
2017 2 - 2 100% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 5 -
2020 5.3 6
2019 3.8 -
2018 4.8 -
2017 4 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 5.08%
2019 10.71%
2018 7.55%
2017 2.78%
2016 10.71%
2015 0%
2014 0%