Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 4%
32h
8%
63h
50%
410h
0%
0h
23%
189h
16%
135h
828h
2017 18%
188h
5%
53h
50%
533h
0%
0h
24%
260h
3%
31h
1065h
2016 16%
142h
9%
79h
32%
287h
1%
13h
14%
123h
28%
249h
893h
2015 23%
271h
23%
272h
28%
328h
9%
111h
7%
85h
10%
121h
1189h
2014 34%
356h
39%
408h
22%
232h
2%
21h
0%
4h
3%
35h
1056h
2013 38%
352h
37%
342h
16%
149h
0%
0h
0%
0h
8%
73h
916h
2012 43%
416h
15%
150h
20%
193h
0%
0h
0%
0h
22%
220h
978h
2011 42%
582h
6%
88h
9%
131h
9%
123h
1%
18h
32%
450h
1392h
2010 43%
417h
3%
31h
0%
0h
22%
212h
5%
47h
27%
266h
974h
2009 61%
425h
2%
15h
0%
0h
25%
178h
6%
43h
6%
42h
702h