Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 100% %
2017 91.2% 95.83%
2016 83.17% 82.98%
2015 90.32% 94.55%
2014 78.8% 83.33%
2013 89.18% 89.3%
2012 91.45% 94%
2011 86.93% 88.17%
2010 93.08% 94.4%
2009 83.33% 83.33%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats