UAB

Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000068 Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans en les Organitzacions
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 98% 99% 1%
2012 100% 100% 0%
2011 98% 98% 0%
2010 94% 99% 5%
2009 96% 100% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 4 18 62 15 1
2012 4 9 74 13 0
2011 1 12 68 17 2
2010 1 13 68 17 1
2009 4 19 74 3 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np