Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 97.76% 97.76%
2010 93.33% 92.86%
2009 96.18% 96.18%
2008 98.85% 98.75%
2007 94.79% 96.5%
2006 96.88% 96.88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats