Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 90 78.889% 83.529% 5.556%
2021 91 78.022% 86.585% 9.89%
2020 85 81.176% 88.462% 8.235%
2019 85 90.588% 97.468% 7.059%
2018 102 84.314% 88.66% 4.902%
2017 96 79.167% 88.372% 10.417%
2016 81 69.136% 86.154% 19.753%
2015 83 89.157% 96.104% 7.229%
2014 93 91.398% 93.407% 2.151%
2013 87 77.011% 82.716% 6.897%
2012 98 80.612% 90.805% 11.224%
2011 84 75% 87.5% 14.286%
2010 115 84.348% 95.098% 11.304%
2009 105 57.143% 65.934% 13.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 90
  79%
  84%
  6%
2021 2500250 91
  78%
  87%
  10%
2020 2500250 85
  81%
  88%
  8%
2019 2500250 85
  91%
  97%
  7%
2018 2500250 102
  84%
  89%
  5%
2017 2500250 96
  79%
  88%
  10%
2016 2500250 81
  69%
  86%
  20%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500250 83
  89%
  96%
  7%
2014 2500250 93
  91%
  93%
  2%
2013 2500250 87
  77%
  83%
  7%
4313774 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500250 98
  81%
  91%
  11%
2011 2500250 84
  75%
  88%
  14%
2010 2500250 115
  84%
  95%
  11%
2009 2500250 105
  57%
  66%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 90 2% 2% 38% 37% 16% 6%
2021 2500250 91 3% 3% 49% 22% 12% 10%
2020 2500250 85 4% 2% 36% 39% 11% 8%
2019 2500250 85 2% 4% 66% 19% 2% 7%
2018 2500250 102 4% 0% 46% 34% 11% 5%
2017 2500250 96 1% 7% 31% 40% 10% 10%
2016 2500250 81 5% 14% 28% 22% 11% 20%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500250 83 2% 5% 48% 34% 4% 7%
2014 2500250 93 0% 2% 40% 49% 6% 2%
2013 2500250 87 2% 2% 17% 55% 16% 7%
4313774 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500250 98 5% 2% 28% 46% 8% 11%
2011 2500250 84 4% 6% 30% 36% 11% 14%
2010 2500250 115 0% 7% 37% 40% 4% 11%
2009 2500250 105 1% 4% 19% 33% 30% 13%