Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 244 50 40
2022 299 42 40
2021 290 44 40
2020 322 62 40
2019 217 33 40

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 65%
28
2%
1
30%
13
2%
1
0%
0
0%
0
43
2022 84%
36
5%
2
12%
5
0%
0
0%
0
0%
0
43
2021 93%
38
0%
0
7%
3
0%
0
0%
0
0%
0
41
2020 83%
60
1%
1
13%
9
0%
0
1%
1
1%
1
72
2019 80%
60
5%
4
9%
7
4%
3
1%
1
0%
0
75

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

GRAU00000706 : Graduat en Estadística Aplicada

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 65%
28
2%
1
30%
13
2%
1
0%
0
0%
0
43
2022 84%
36
5%
2
12%
5
0%
0
0%
0
0%
0
43
2021 93%
38
0%
0
7%
3
0%
0
0%
0
0%
0
41
2020 78%
39
2%
1
16%
8
0%
0
2%
1
2%
1
50
2019 76%
39
6%
3
12%
6
4%
2
2%
1
0%
0
51

1440 : Graduat en Estadística Aplicada i Graduat en Sociologia

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 95%
21
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
0%
0
22
2019 88%
21
4%
1
4%
1
4%
1
0%
0
0%
0
24