Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
81h
26%
588h
10%
234h
3%
70h
47%
1051h
10%
223h
2247h
2021 3%
59h
27%
615h
14%
316h
0%
0h
51%
1148h
6%
126h
2263h
2020 4%
110h
27%
831h
13%
396h
0%
1h
49%
1515h
7%
210h
3063h
2019 5%
143h
32%
874h
9%
239h
0%
1h
42%
1149h
11%
304h
2711h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Estadística Aplicada

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 4%
81h
26%
588h
10%
234h
3%
70h
47%
1051h
10%
223h
2247h
2021 3%
59h
27%
615h
14%
316h
0%
0h
51%
1148h
6%
126h
2263h
2020 4%
83h
26%
575h
9%
203h
0%
0h
55%
1226h
6%
123h
2210h
2019 5%
109h
32%
660h
7%
139h
0%
0h
44%
914h
13%
266h
2089h

Graduat en Estadística Aplicada i Graduat en Sociologia

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2020 3%
27h
30%
256h
23%
193h
0%
1h
34%
289h
10%
87h
853h
2019 5%
34h
34%
214h
16%
100h
0%
1h
38%
235h
6%
38h
622h