UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 84% 91% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 8 3 26 54 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100582 Comentari de Textos Literaris 18 1 0 7 7 1 2 83% 94% 11%
105839 De Bernat Metge a Curial e Güelfa 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
106345 Discurs Oral i Escrit en Espanyol 18 0 0 3 14 1 0 94% 94% 0%
105826 Fonaments de Filologia Catalana 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
105836 Gèneres Literaris i Societat Contemporània 18 2 0 8 5 0 3 83% 100% 17%
105824 Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat 18 2 0 8 6 0 2 89% 100% 11%
105823 Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot 18 1 1 2 12 1 1 89% 94% 6%
100228 Introducció a la Lingüística 17 1 0 5 9 1 1 88% 94% 6%
100271 Literatura Comparada 17 2 2 3 9 0 1 94% 100% 6%
106347 Literatura Espanyola des del Segle de les Llums fins a les Avantguardes 18 1 0 3 7 5 2 61% 69% 11%
106346 Literatura Medieval i del Segle d'Or 18 1 1 1 11 4 0 78% 78% 0%
105835 Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat 18 2 1 4 9 1 1 89% 94% 6%