Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 15%
26h
22%
37h
4%
7h
5%
8h
42%
71h
11%
19h
168h