Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 84.44% 84.44%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats