UAB

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Dades DGU
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 100% 3%
2021 95% 100% 5%
2020 97% 99% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 24 67 8 0
2021 1 22 71 6 0
2020 2 25 63 10 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44296 Complements de Formació Disciplinar en Matemàtiques 111 4 25 79 0 0 3 97% 100% 3%
43195 Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques 114 1 11 100 0 0 2 98% 100% 2%
43196 Formació Psicopedagògica i Social 115 0 6 95 10 0 4 97% 100% 3%
44297 Innovació i Iniciació a la Investigació en Educació Matemàtica 119 0 2 77 37 0 3 97% 100% 3%
43198 Pràcticum 109 0 62 43 1 0 3 97% 100% 3%
43193 Treball de Fi de Màster 109 0 51 50 6 0 2 98% 100% 2%