Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
3%
37h
20%
227h
10%
116h
45%
507h
22%
251h
1136h
2021 3%
46h
20%
268h
5%
65h
0%
0h
65%
864h
7%
87h
1329h
2020 0%
0h
15%
171h
17%
191h
0%
0h
64%
719h
5%
51h
1131h