Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 31 97% 100% 3%
2018 36 94% 100% 6%
2017 29 97% 100% 3%
2016 30 93% 100% 7%
2015 30 97% 100% 3%
2014 32 100% 100% 0%
2013 22 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000413 1
  100%
  100%
  0%
2502441 29
  100%
  100%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2018 2502441 30
  93%
  100%
  7%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 27
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2016 2502441 28
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
1354 9
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 30
  97%
  100%
  3%
2014 2502441 32
  100%
  100%
  0%
2013 2502441 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000413 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502441 29 3% 7% 76% 14% 0% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 2502441 30 3% 13% 53% 23% 0% 7%
1353 90 0% 17% 33% 50% 0% 0%
2017 2502441 27 4% 7% 63% 26% 0% 0%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2502441 28 4% 0% 50% 39% 0% 7%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 9 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2502441 30 3% 13% 63% 17% 0% 3%
2014 2502441 32 6% 22% 41% 31% 0% 0%
2013 2502441 22 5% 18% 45% 32% 0% 0%